AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini [www.netnerd.cat]() corresponen a PERE CASTANYER SARDÀ, amb NIF 40347344P i domicili a Carrer Miquela 2, 2A,17162 BESCANÓ, adreça electrònica perecastanyer@netnerd.cat

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d'ara els continguts), pertanyen a PERE CASTANYER SARDÀ, o a tercers que han autoritzat el seu ús. PERE CASTANYER SARDÀ, SL presenta aquests continguts per informar dels seus serveis a [www.netnerd.cat](). PERE CASTANYER SARDÀ autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s'indiqui de forma clara la font. Si els continguts s'utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d'inici del lloc web (accés a la pàgina d'inici). PERE CASTANYER SARDÀ es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.netnerd.cat (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades segons la normativa europea GDPR i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. PERE CASTANYER SARDÀ és el responsable legal de les dades i manté un tractament adequat i segur. Aquestes dades mai es traspassaran a una altra empresa però podran ser usats per a fins comercials de netnerd.cat sempre que el usuari així ho hagi indicat en el formulari.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que PERE CASTANYER SARDÀ actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això PERE CASTANYER SARDÀ manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a PERE CASTANYER SARDÀ fins a la contractació expressa d'una comanda.

PERE CASTANYER SARDÀ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web. PERE CASTANYER SARDÀ no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.